LOOK BOOK

PHOTO|KYOHEI MATSUDA
ART DIRECTION・DESIGN|TETSUYA HOSHINO
HAIR AND MAKE UP|TORU SAITA(いつくし)
MODEL|REBECCA E(BRAVO)